Panduan Peperiksaan Mendengar & Tips Pakar MUET

Panduan Peperiksaan Mendengar

Panduan Peperiksaan Mendengar

Panduan Peperiksaan Mendengar & Tips.  Ujian Mendengar merupakan satu daripada empat jenis ujian dalam peperiksaan MUET. Dalam ujian Mendengar markah yang disumbangkan adalah 15 peratus iaitu sebanyak 45 markah.

Disini kami juga berkongsikan panduan peperiksaan untuk ujian membaca bagi ujian MUET.

Panduan Peperiksaan Mendengar & Tips

Ujian Pendengaran berkemungkinan menjadi salah satu kertas MUET yang sukar untuk cemerlang kerana ianya lebih licik. Kemahiran mendengar yang sebenar perlu diasah setiap hari lebih dari aspek yang lain, Bahan-bahan biasanya hanyalah peralatan yang membantu anda untuk bersedia lebih baik dalam peperiksaan.

Tetapi, dengan mengikuti tips dan maklumat mengenai format peperiksaan, anda sepatutnya mampu memegang apa yang perlu dipersiapkan bagi mendapat kecemerlangan dalam ujian pendengaran MUET.

Panduan Peperiksaan Mendengar

Masa yang diperuntukkan dalam ujian ini adalah 30 minit. Format soalan ini terbahagi kepada tiga (3) iaitu, Pertukaran Maklumat, Soal Jawab Pendek dan Soalan Pelbagai Pilihan (MCQ).

 

Ujian pendengaran MUET akan menilai kebolehan calon dalam pemahaman pelbagai jenis teks oral yang mempunyai pelbagai panjang ayat.

Ia juga menguji kebolehan menguasai pelbagai kompleks aras penguasaan dari segi isi kandungan dan bahasa. Ini juga berserta pengecaman idea sebenar konteks dan mengenal pasti perinci maklumat sampingan.

Ini juga berkaitan pemahaman dalam penyampaian frasa dan pembezaan antara isi relevan dan tidak relevan. Penterjemahan pandangan, peribadi dan niat penyampai dan pembezaan antara fakta dan pandangan juga penilaian yang ingin diuji. Seterusnya ringkasan maklumat dan membuat rumusan juga adalah faktor yang diuji.

Tips Panduan Peperiksaan Mendengar

Latih tubi pada ujian mendengar yang terpilih. Tidak semua perkataan penting dan relevan. Catit kepada nota sambil mendengar perbualan dari sistem audio. Jika tidak dapat mendengar rekod audio secara jelas, sila angkat tangan dan beritahu pengawas peperiksaan.

Supaya beliau menaikkan kekuatan bunyi rakaman. Ianya tidak salah untuk berbuat demikian. Baca beberapa topik supaya menjadi kebiasaan bagi diri anda untuk memahami sesetengah terma dan ejaan pelbagai perkataan.

Beberapa tajuk yang mungkin dibicarakan adalah literatur – Lecture, Briefing, Discussion, Interview, Telephone conversation, Announcement, Advertisement, News, Meeting, Documentary, dan Instructions.

Topik yang dijangkakan keluar adalah berikut. Plastic surgery, Environment (global warming, climate change, deforestation, logging and etc.), Education (school syllabus, education system, educators, student life and etc.), “How to” articles (how to vote, how to file a report, how to clean a fish pond and etc.), Tourist attractions (commercial format, advertisement flyers and etc.), Radio shows dan Animals (extinct animals, endangered animals, poaching and etc.)

Penggunaan Tatabahasa Yang Baik – Panduan Peperiksaan Mendengar

Kenalpasti cara susunan ayat yang betul dan berturutan. Sesetengah sesi punyai had perkataan. Elakkan terlalu banyak penggunaan perkataan ‘and’ ‘or’ ‘that’ kerana ia dikira sebagai patah perkataan jawapan anda. Namun perkataan ini tidak banyak memberi maksud jawapan anda.

Sila cuba set soalan ini.

sumber: hotcoursecloud

Part I Listening

〉〉 Klik untuk Audio〈〈

Question Part I Listening


Part II Listening

〉〉 Klik untuk Audio〈〈

Question Part II Listening


Part IIII Listening

〉〉 Klik untuk Audio〈〈

Question Part III Listening